Verifone: Makes your business flow

Verifone: Makes your business flow

Verifone är världsledande på betallösningar, vilket är grunden för all handel. Funkar inte betalningarna blir det tvärstopp och vid undersökningar säger handlarna att det viktigaste med en betallösning är att den alltid fungerar. I Sverige är Verifone också den leverantör som har högst driftssäkerhet – man kan lita på att betalningarna alltid flödar på. Som en fortsättning på reklamkonceptet ”Ditt hjärta, vår passion” tog vi fram det nya ”Make your business flow” som stärker Verifones position som varande den som är bäst på att hålla betalflödet igång.

Uppdrag

Reklamkoncept som fungerar såväl strategiskt som taktiskt och förmedlar både rationella och emotionella värden.

Målgrupp

Företag som tar betalt av konsumenter, främst enskilda butiker men även större kedjor och e-handel.

Lösning

Koncept: Flow. Vi skapar inte kundens affärer, men vi får dem att flöda.
Payoff: Verifone makes your business flow.

 

Filmer för sociala medier.

Annonser riktade till olika branscher.

Muggar som merchandise och till fikarummet.