Sodexo: Thank God it’s Monday

Sodexo: Thank God it’s Monday

Världsföretaget Sodexos dotterbolag, Sodexo Benefits & Rewards Services, erbjuder förmånstjänster för att motivera medarbetare, till exempel lunchförmån. Nu ville man göra såväl tjänsten som varumärket mer attraktivt på den svenska marknaden. Det fanns en devis ”Quality of Life Services” men ingen varumärkesplattform. För att få en bättre grund att stå på formulerade vi tillsammans en vision som utmynnade i ett kommunikationskoncept, som kunde bära känslan av att gilla sitt jobb. Därtill en ny design för Sodexokortet och ny webb. Helg i all ära, men vardagen är bäst!

Uppdrag

Kommunikationsplattform med positionering, koncept, kortdesign, webb och content.

Målgrupp

Företag som månar om sitt arbetsgivarvarumärke och vill att de anställda ska längta till jobbet.

Lösning

Visa hur uppskattad jobbvardagen ändå är, trots att helgen får mer uppmärksamhet.
Koncept:
Thank God it’s Monday.

Anställda på företag med lunchförmån fick rösta om ny kortdesign i en tävling.

Roadshow hos kundföretag för att öka engagemang och kunskap kring tjänsten.

Den nya webbsidan med plats för content kring att äta bra, må bra på jobbet och, som uppskattad arbetsgivare, även bli ett välmående företag.