Röd och turkos rök i rörelse.
VARUMÄRKESSTRATEGI
Ett S fyllt med röd och turkos rök i rörelse.

Allt du gör har betydelse

Lika viktigt som vad du gör, är vad du inte gör. När du får såväl kommunikation som kultur att samspela med varumärkesstrategin bygger du något som blir både starkt och svårt att kopiera. Det är därför varumärkesbyggande, eller branding, ger så stora försprång.

Ett O fyllt med turkos och röd rök i rörelse.

Det mest pålitliga sättet att undvika prispress är att stärka varumärket

Alla företag vill ha ett starkt och positivt laddat varumärke. Ändå har många missat grundjobbet som krävs för att ta sig dit – en varumärkesstrategi. Ännu färre har implementerat strategin så att alla medarbetare kan göra den till sin och ”leva varumärket”. Vilket är synd med tanke på att det finns så mycket att vinna:

Bokstaven Y fylld med röd och turkos rök i rörelse

Ett starkt varumärke spar pengar …

• bättre fokus i organisationen
• snabbare beslut
• färre felprojekt som rinner ut i sanden
• lägre personalomsättning
• högre ROI på marknadsinsatserna

… och ökar intäkterna

• minskad priskänslighet
• ökad lojalitet bland kunder
• fler förfrågningar, fler kunder
• ökat förtroende och ökat intresse

Modell

Allt du gör har betydelse, i kontakterna med alla intressenter och vid kontaktytor med omvärlden.

Du har delad vårdnad om varumärket

Det är inte svårt att ta fram en varumärkesplattform (sammanfattar varumärkets viktigaste beståndsdelar som affärsidé, mission, vision, varumärkeslöfte och kärnvärden). Men eftersom varumärket inte är en fysisk resurs utan en uppfattning, ett antal associationer, i människors medvetande kan du inte styra över det helt. Du delar vårdnaden med kunder och marknad.

Därför är det viktigaste att ha uthållighet i att få såväl den externa kommunikationen som det interna livet på företaget att spegla varumärkesstrategin. Det är då ni får varumärket att flyga.

Vill du sätta ditt varumärke i rörelse? Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig.

Siffran 1 fylld med röd och turkos rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Analys – företaget och omvärlden

Vi startar ett varumärkesarbete med en analys av nuläget, exempelvis genom intervjuer, desktop research och enkäter. Syftet är att skapa samsyn kring vad varumärket står för i kunders, medarbetares och andra intressenters ögon. Hur ser konkurrensen ut? Vilka möjligheter finns? Vilka hot? Vad vill vi stå för i framtiden? Vad behöver vi tillföra?

Siffran 2 fylld med röd och turkos rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Mission och vision – motiverande ledstjärnor

De flesta framgångsrika företag drivs av en tydligt formulerad vision, en kärnfull formulering som uttrycker vad man vill åstadkomma på längre sikt – inte främst pengar eller marknadsandelar utan vad vi strävar mot – en riktning som känns motiverande både internt och externt.

Om visionen handlar om vad vi vill åstadkomma, är missionen svaret på varför vi finns – vårt existensberättigande. Helst något alla på företaget kan känna stolthet över, gärna utifrån hur vi bidrar till att göra världen lite bättre.

Varken visionen eller missionen är tänkta att vara en tagline. Det är i första hand en kortfattad formulering för internt bruk.

Siffran 3 fylld med turkos rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Varumärkeslöfte – det vi levererar varje dag

När du vet vad du strävar efter på lång sikt, och varför, tar vi fram varumärkeslöftet – det som ni levererar varje dag till era kunder och som leder i riktning mot visionen. Varumärkeslöftet bör genomsyra företagets alla kontakter med omvärlden, men även det interna sättet att arbeta och leda företaget.

Siffran 4 fylld med turkos och röd rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Kärnvärden – skapar associationer

Kärnvärdena bygger på varumärkets viktigaste värderingar som vi fått fram i processen och som är relevanta för kunden. Ofta är det tre-fyra nyckelord som sammanfattar varumärket. Helst vill vi att kärnvärdena blir några av de associationer som kunderna förknippar vårt varumärke med.

Siffran 5 med turkos och röd rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Visuell och språklig identitet

I samband med varumärkesarbetet behöver man ofta se över både den visuella och språkliga tonaliteten så att de stämmer överens med vad man kommit fram till att varumärket ska stå för och utstråla. Det valda grafiska och språkliga uttrycket kan sammanfattas i en identitetsmanual, där man ofta även lägger med de viktigaste ingredienserna från varumärkesplattformen.

Siffran 6 med turkos och röd rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Positionering

Vår position på marknaden är den samlade uppfattning som människor har om oss i förhållande till konkurrenterna. Positionering handlar om att välja den del av varumärkesprofilen som vi ska kommunicera för att skapa en unik plats på marknaden – eller, snarare, i människors huvuden.

Siffran 7 med röd och turkos rök i rörelse, som illustrerar första steget i "7 steg till ett starkare varumärke".

Implementering

Den interna förankringen är oftast den stora utmaningen i ett varumärkesarbete. Misslyckas man där riskerar varumärkesplattformen att bli endast en ovanligt påkostad fil på servern. Den stora utmaningen ligger ofta i att få såväl chefer som medarbetare att använda budskapen konsekvent och med stor uthållighet – både internt och externt. Allra helst vill vi att alla på företaget ser sig som ambassadörer för varumärket.