Röd och turkos rök i rörelse.
KOMMUNIKATION
Ett S fyllt med röd och turkos rök i rörelse.

Förpackningen får ditt budskap att flyga

Du kan ha aldrig så genomtänkta strategier, innovativa produkter och unika tjänster. Om du inte presenterar dem på ett intressant sätt faller det platt. Ofta handlar det om att väcka känslor. Men inte bara. Det måste bottna i vad varumärket står för och det måste vara relevant för målgruppen.

Bokstaven H fylld med röd och turkos rök i rörelse

Sälja eller bygga varumärke?

På senare tid har rapporterna om ökad reklamtrötthet duggat tätt. Slutsatserna är att många företag fokuserat så mycket på call to action, konvertering och sälj, att de glömt bort att bygga varumärket. Och när varumärket inte längre betyder något blir priset allt viktigare – reella särskiljande produktfördelar är sällsynta idag. Men ingen vill såklart att allt blir en prisfråga. Därför måste du tänka på både varumärke och sälj samtidigt. Finns en varumärkes- och positioneringsstrategi i grunden blir det lättare att alltid få med båda ingredienserna.

Bokstaven I fylld med röd och turkos rök i rörelse

När allt hänger ihop blir det lättare att nå fram

Genom att anlita erfarna konsulter, som jobbar med allt från strategi till koncept och reklamproduktion, kan du vara trygg i att allt håller ihop. Tar vi fram en strategi eller ett kommunikationskoncept ser vi till att det funkar ner till minsta banner. Tar vi fram en kampanj eller reklamenhet ser vi till att det hänger ihop uppåt, med varumärke, strategi och målgrupp. Det är då du kan få maximal avkastning på dina reklaminvesteringar.

Ett N fyllt med röd och turkos rök i rörelse.

Vårt jobb är att utgå från kunden

När vi börjar med ett uppdrag tittar vi på dina problemformuleringar ur kundens synvinkel. Vilket är lättare för oss än för er internt på företaget eftersom man lätt blir hemmablind, men också för att vi är vana att jobba så. Genom att ha kundglasögonen på och örat mot marken kan vi skapa lösningar som är relevanta för din kund.

Därför pratar vi hellre om UBP (unique buying proposition) än USP (unique selling proposition). I det sistnämnda utgår kommunikationen från företaget – inifrån och ut. Men kunden är inte så intresserad av vad som gör dig unik. Däremot vad du unikt kan göra för kunden. Att fokusera på UBP gör det lättare att hitta de relevanta budskapen.

Bokstaven E fylld med röd och turkos rök i rörelse

Börja med briefen

För att vi ska få bästa förutsättningar att göra ett bra jobb är en ge- nomtänkt brief A och O. När vi har samsyn kring kampanjen och vad du vill uppnå flyter arbetet smidigare. Vi hjälper gärna till att arbeta fram första briefen om du inte själv har alla svar vi behöver:

  • Bakgrund – vilket problem ska aktiviteten lösa?
  • Syfte och målsättning – varför och vad vi vill uppnå?
  • Målgrupp – vilka vänder vi oss till? Vad vet vi? Vad motiverar dem?
  • Kommunikationsmål – vad vill vi ska hända?
  • Huvudbudskap – vad är det viktigaste mervärdet för kunderna och argumenten det bygger på?
  • Kanaler – vilka kanaler passar bäst för målgruppen?
  • Konkurrens – vad gör konkurrenterna på området?
  • Tidsplan och budget?
  • Utvärdering – hur ska kampanjen mätas och utvärderas?
Ett O fyllt med röd och turkos rök i rörelse.

Vilka är varumärkets viktigaste grundstenar?

I början av ett samarbete vill vi veta de viktigaste grundstenarna i varumärkesplattformen eller identitetsmanualen, exempelvis:

Varumärkeslöfte
Grafiska riktlinjer
Tonalitet
Positionering

Under resans gång kan innehållet i briefen ändras, till exempel för att idén passar bättre i en annan kanal än vad som var tänkt, eller för att det uppdagas att något annat än det tänkta huvudbudskapet är viktigast för kunderna.

Ett N fyllt med turkos och röd rök i rörelse.

Koncept, kampanjer och reklam blir bäst i nära samarbete

Vill du ha hjälp med din kommunikation? Vi tar tillsammans fram en brief så att båda parter är överens om vad vi vill uppnå och hur. Sedan jobbar vi gärna i nära samarbete med dig – det är du som är expert på dina kunder och din marknad. Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig.