Insight jobs: Världen behöver fler insikter

Insight jobs: Världen behöver fler insikter

De organisationer som strävar mot hållbarhet, tar tillvara allas kompetenser och låter människor växa, gör världen till en lite bättre plats. Men trots goda föresatser och kloka strategier visar studier att många affärsplaner aldrig genomförs på grund av bristande engagemang. Insight Jobs vill hjälpa modiga ledare, inte bara att fatta bra beslut och skapa skarpa strategier, utan att också genomföra förändringen med alla ombord – så att de tillsammans kan utveckla samhället på bästa sätt. Självklart något som vi ville bidra till.

Uppdrag

Varumärkesplattform, grafisk profil och webbplats.

Målgrupp

Modiga ledare i organisationer som vill lösa viktiga problem för samhället och världen.

Lösning

Vision: Vi hjälper modiga organisationer att förbättra världen.
Löfte: Rådgivning och processer med spänst.
Formspråk: Organiskt och rörligt, visar på förändring och uttrycker energi och spänst.

Logotype och grafisk manual.

Webbplats.