Liber: Noll startsträcka

Liber: Noll startsträcka

Liber har tagit fram läromedel kopplade till UR:s tv-serier Livet i Bokstavslandet och Livet i Mattelandet. För dessa läromedel behövde Liber ett reklamkoncept som fungerar i alla kanaler. Eftersom många lärare redan använde tv-programmen som inspiration i både matte och svenska ville vi visa på fördelen med att fortsätta undervisningen i samma kontext och med samma karaktärer. När eleverna inte behöver sätta sig in ett nytt sammanhang med nya figurer spar de in både ställtid, fokus och energi och kan bara fortsätta in i bokstävernas och siffrornas världar – helt utan startsträcka.

Uppdrag

Kommunikationskoncept för serierna som även kan användas för varje serie enskilt.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass och lågstadiet, åk 1–3, som vill ha högkvalitativa och genomarbetade läroboksserier och även hjälp att att skapa motivation och glädje till ämnet.

Lösning

Serierna kapar startsträckan för eleverna tack vare att tv-programmen ger förförståelse, likaså för lärarna tack vare genomarbetade lärarhandledningar som bara är att följa.

Koncept: Noll startsträcka!

Annons, folder och bokstavskort.

Vi tog fram egna bokstäver och siffror att använda i pr-material, reklam och kommunikation.