Illustration med två afrikanska kvinnor som höjer var sin knuten hand till kamp.

Afrikagrupperna: Makten där den hör hemma

Afrikagrupperna, en solidaritetsorganisation som bedriver utvecklingsarbete via partners i södra Afrika, har sedan länge en vision: En rättvis värld. De arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), mat och markrättigheter, samt naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Vad de saknade var en tydlig identitetsplattform och en slagkraftig tagline att samla sina aktiviteter under. Med tidigare gjorda marknadsundersökningar som grund och via flera workshops kom vi tillsammans fram till vad det är Afrikagrupperna varje dag levererar med sitt arbete (varumärkeslöftet): att flytta makten till människorna som har rätt till den. Oavsett om det handlar om rätten till sin egen kropp, sin mark att bruka eller frihet från miljöförstöring. Detta formulerades sedan i en tagline för att användas på olika sätt i kommunikation. Vi tog också fram tonalitet och övriga delar som saknades i identitetsplattformen.

Uppdrag

Identitetsplattform och en tagline som fungerar för alla Afrikagruppens policyområden.

Målgrupp

Primära: Nuvarande och potentiella medlemmar och givare.
Sekundära: strategiska partners, politiker, opinionsbildare, civilsamhälleorganisationer, universitet och högskolor.

Lösning

Varumärkeslöfte: Vi flyttar makt och resurser dit där de hör hemma.
Tagline: Makten där den hör hemma.

Löpande DR-utskick som bygger på beslutad tonalitet.