Inferno podcast: Om att inte orka uthärda

Inferno podcast: Om att inte orka uthärda

I Sverige har de flesta av oss det väldigt bra. Ändå tar 30 personer sitt liv varje vecka. Bland yngre människor är självmord en av de vanligaste dödsorsakerna. Med Inferno podcast vill psykiater och suicidforskare Ullakarin Nyberg bryta tystnaden och skammen kring självmord och psykisk ohälsa, och visa att vem som helst kan drabbas. I varje avsnitt möter hon en gäst som berättar sin historia, med förhoppningen om att inspirera till samtal och visa att det lönar sig att be om hjälp.

Uppdrag

Logotyp, grafisk profil och budskapsplattform tillsammans med webbplats.

Målgrupp

Människor – allra helst män – som lider av psykisk ohälsa, de som har psykisk ohälsa i sin närhet och en intresserad allmänhet.

Lösning

Grafik: Logotyp med ångestmolnet som viktig del, omgivningen alltid ljus.
Tonaliet: Seriös men varm.
Tagline: Om att inte orka uthärda.

Logotype och grafisk identitet.

Webbplats.