Liber: Ta ledningen

Liber: Ta ledningen

Förutom läromedel och kurslitteratur ger Liber ut kompetensutveckling för lärare och skolledare. Något av det viktigaste för dessa grupper idag, visade en marknadsundersökning, är att ha kontroll i klassrummet. Mycket efterfrågat är också praktiska undervisningsmetoder då sådana knappt alls tas upp på lärarutbildningarna och många lärare dessutom är obehöriga. Därför är Libers kompetensutveckling för skolan självklart grundad på forskning, men också på praktisk användbarhet direkt i klassrummet. Känslan vi vill förmedla i kommunikationen, är tryggheten i att inte bara behärska sin arbetssituation, utan att också ta ledningen över både sin egen och elevernas utveckling.

Uppdrag

Reklamkoncept som tar ett samlat grepp om Libers utgivning för kompetensutveckling.

Målgrupp

Lärare och skolledare, från förskola till gymnasium.

Lösning

Löfte: Med både vetenskaplig grund och praktiska metoder får du verktygen för att ta ledningen över din, dina elevers och din skolas utveckling.
Koncept: Ta ledningen!

Annonser för enskild boktitel till enskild lärare, respektive hela utgivningen till skolledning.