Fyra filmer för förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Sofia W / illustration

Tillsammans med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har Sofia tagit fram fyra filmer som ska inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi. Filmerna har inget anspråk på att ge en korrekt beskrivning av arbetsterapeutens arbetssätt – utan ska ses som inspiration.

Comments are closed.