Dentamel

Liten leverantör till tandvården blir starkare. Även i färgen.

Anna / AD, Ann-Sofie / Copy

Dentamel säljer förbrukningsartiklar och utrustning till tandvårdskliniker, till betydligt lägre priser än de stora drakarna och med personligare service. När ny ägare och ny leverantör tillkom ville man bli tydligare och mer konsekvent i sin kommunikation. Anna Jonason och Ann-Sofie Söderberg tog fram allt från grafisk profil och huvudbudskap till företagspresentation och säljmaterial.

Comments are closed.