Civil 2

“På många håll i världen
riskerar människor betydligt
mer än fjärilar i magen när
de säger sin mening.”
Rekrytering för Civil Rights Defenders

Ann-Sofie / Copy

Sedan mer än 30 år arbetar Civil Rights Defenders med att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter. Det som gör CRD unika är att de inte bara uppmärksammar människorättsbrott utan också utkräver ansvar – på plats, tillsammans med lokala partners. Ann-Sofie jobbar bland annat med organisationens rekryteringsutskick. Ad Petra Handin. Stöd gärna CRD du med.

Comments are closed.