_KTH2010

Årsbok för KTH School of Electrical Engineering

Anette / grafisk form, Janne / foto, Petra / texter

För att visa på några av höjdpunkterna i skolans verksamhet och  forskning under 2010 och hur man vill bidra  till att forma morgondagens samhälle har man tagit fram en 92 sidor tjock årsbok. Petra Malm intervjuade professorer, forskare och doktorander och skrev texterna. Janne Danielsson fotograferade och Anette Andersson stod för grafisk formgivning och original.

Comments are closed.